Изисквания за пенсиониране 2021 г. – 1 ва и 2-ра категория труд

Изисквания за пенсиониране 2021 г. – 1 ва и 2-ра категория труд

През 2021 продължи поетапното нарастване на изискванията за пенсиониране от Държавното обществено осигуряване (ДОО) за лица, работили при тежки и вредни условия на труд . За да могат да се пенсионират хората, работили при първа или втора категории труд, трябва да са изпълнени следните условия.
За I категория труд:
* За жените – да са навършили 49 г. и 8 м. и да имат осигурителен стаж 10 г.
* За мъжете – да са навършили 53 г. и 8 м. и да имат осигурителен стаж 10 г.
За I I категория труд:
* За жените – да са навършили 54 г. и 8 м. и да имат осигурителен стаж 15 г.
* За мъжете – да са навършили 58 г. и 8 м. и да имат осигурителен стаж 15 г.

Top