Знаете ли, че дори и след пенсиониране с втората ни пенсия от универсален пенсионен фонд може да продължават да се натрупват допълнителни осигурителни вноски с всяка изминала година?

Знаете ли, че дори и след пенсиониране с втората ни пенсия от универсален пенсионен фонд може да продължават да се натрупват допълнителни осигурителни вноски с всяка изминала година?

Това е възможно, в случай че продължаваме да работим на трудов договор, като 5% от осигурителния ни доход всеки месец постъпват в универсалния ни пенсионен фонд.
Така нашите спестявания продължават да растат, като веднъж годишно имаме право на преизчисляване на получаваната втора пенсия от фонда за пожизнени пенсии, за което ще се погрижи пенсионноосигурителното дружество. Освен да послужат за преизчисление на пенсията, тези средства могат да бъдат получени еднократно или разсрочено.

 

Top