Подписването на пенсионен договор трябва да стане в офис на песионноосигурително дружество.

Подписването на пенсионен договор трябва да стане в офис на песионноосигурително дружество.

Пенсионният договор може да бъде подписан само от упълномощено лице в офис на пенсионноосигурително дружество. Осигурителните посредници не са оторизирани да подписват тези договори.
Освен това в офисите на ПОД- ва осигурените лица ще получат съдействие и ще бъдат консултирани най-изчерпателно относно подходящия за тях пенсионен продукт на база на натрупаните средства по осигурителната им партида в универсален пенсионен фонд.

Top