Защо не получавам своето извлечение?

Защо не получавам своето извлечение?

Можете да предоставите актуалния си адрес, като посетите удобен за Вас офис на пенсионноосигурителното дружество, където се осигурявате.

Хубаво е, ако своевременно уведомявате  ПОД -вото при всяка промяна на Вашия постоянен или настоящ адрес. Наличието на актуален адрес в дружеството ще позволи да получавате редовно годишното извлечение, както и друга важна и полезна информация.

 

Top