Еднократно изтегляне на сумата от универсален пенсионен фонд

Еднократно изтегляне на сумата от универсален пенсионен фонд

Някои от осигурените в универсален пенсионен фонд, придобили право на пенсионни плащания, имат много малки натрупвания в своята осигурителна партида. Едни от тях не са се осигурявали в България, тъй като са работили дългосрочно в чужбина, други не са осигурявани редовно за пенсия в Държавното обществено осигуряване. В този случай, ако размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (до 900 лв. за 2021 г. и 1100 лв. за 2022 г., 1401 лв. след 01.07.2022 г.и след 01.07.2023 г. 1569.12 лв. ) лицата имат право да изтеглят еднократно натрупаните средства. Това може да стане както при придобиване на право на пенсия от фонда, така и във всеки последващ момент, когато са им необходими. Средствата в партидата се наследяват.

 

Top