Актуализират ли се пенсиите от универсален пенсионен фонд. Какво е важно да знаем?

Актуализират ли се пенсиите от универсален пенсионен фонд. Какво е важно да знаем?

Размерът на пенсията се актуализира веднъж годишно;
* Процентът на актуализация на допълнителната пенсия зависи от реализираната доходност от инвестиране на средствата на пенсионния фонд, на годишна база.
Веднъж след като ви е отпусната допълнителна пенсия за старост от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии, вие можете да се информирате за актуализирания ѝ размер всяка година към последния работен ден на месец ноември.

Top