Видове пожизнени пенсии – гарантиран размер, който се изчислява въз основа на брутните вноски, преведени за вас от НАП и НОИ

Видове пожизнени пенсии – гарантиран размер, който се изчислява въз основа на брутните вноски, преведени за вас от НАП и НОИ

Бъдещите пенсионери в универсален пенсионен фонд имат възможност да избират между следните видове пожизнени пенсии:
* пожизнена пенсия без допълнителни условия;
* пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;
* пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.
Пожизнените пенсии (независимо от това какъв вид пенсия ще изберете) имат гарантиран размер, който се изчислява въз основа на брутните вноски, преведени за вас от НАП и НОИ.

 

Top