Актуализация на пожизнена пенсия за старост от УПФ

Актуализация на пожизнена пенсия за старост от УПФ

Пожизнената пенсия за старост от универсален пенсионен фонд се актуализира всяка година.
Тази актуализация се извършва с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност над техническия лихвен процент. При доходност по-висока от техническия лихвен процент, пенсията ще се увеличи, а при по-ниска, пенсията може да се намали при определени условия, но не по-малко от гарантирания размер на пенсията.

 

Top