Етикети: #доходност #вторапенсия

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2024 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2024 г. Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели към 31.03.2024 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.03.2024 г. […]

Ръст на активите на пенсионните фондове

Активите на пенсионните фондове достигнаха близо 23 млрд. лв. – репортаж на БНТ
Това сочат окончателните данни на Комисията за финансов надзор. Спрямо 2022 г. те нарастват с 19%. Във втория и третия стълб на пенсионната система се осигуряват 5 милиона българи. Какво обаче означава за тях повишението в активите? […]

Top