Броят на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване достигна 4.827 млн. към деветмесечието на 2021, Нетните активи 18,833 млрд. лв.

Управление „Осигурителен надзор“ на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2021 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 30.09.2021 г. […]