Броят на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване достигна 4.876 млн. към 31.03.2022 г., Нетните активи 19,230 млрд. лв.

Управление „Осигурителен надзор“ на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2022 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.03.2022 г. […]