Автор: Михаела Петрова

Конференция „Бъдещи предизвикателства и очаквания в небанковия финансов сектор“

На 10 юли, Председателят на БАДДПО, г-жа Милтенова, членове на Управителния съвет и на работните Комитети в Асоциацията, участваха активно в проведената от Комисията за финансов надзор (КФН) конференцията „Бъдещи предизвикателства и очаквания в небанковия финансов сектор“ в София. В събитието участваха над 300 представители от инвестиционния, застрахователния и осигурителния сектор.

Top