25 ГОДИНИ БАДДПО – ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

Приветствие от Президента на Република България – господин Румен Радев;

Приветствие от Министър председателя на Република България – господин Гълъб Донев;

Поздравителен адрес от Асоциация на индустриалния капитал в България – Председател на УС – господин Васил Велев;

Поздравителен адрес от Българска стопанска камара – Председател на УС – господин Добри Митрев;

Поздравителен адрес от Асоциация на българските застрахователи – Председател на УС – господин Константин Велев;

Поздравителен адрес от Асоциация на застрахователите брокери в България – Председател на УС – госпожа Румяна Бончева;

Поздравителен адрес от ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД – Председател на УС – госпожа Светла Несторова;

Поздравителен адрес от ВУЗФ – Президент и Ректор емеритус – доц. д-р Григорий Вазов;

Поздравителен адрес от Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр- Свищов – Ректор – Проф. д-р Марияна Божинова;

Поздравителен адрес от Фондация „Проф. Д-р Велеслав Гаврийски“ – Председател на УС – Проф.д-р ик.н. Нено Павлов;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top