20 години БАДДПО

Юбилейна книжка, посветена на 20 – годишнината от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/.

Top