Членовете на БАДДПО организират КРЪГЛА МАСА на тема „ Финансово-счетоводна отчетност с общо предназначение на пенсионните фондове от втори и трети стълб на пенсионната система в България. Проект за национален счетоводен стандарт“ от 10:00 до 13.00 ч. на 13 ноември, понеделник, 2023 г.в зала „София“ на Гранд хотел София.

Повод е обсъжданият проект за национален счетоводен стандарт, който да адресира финансово-счетоводното отчитане на пенсионните фондове от втория и третия стълб на пенсионната система, управлявани от лицензираните частни пенсионноосигурителни компании в България. Необходимостта от намиране на правилното решение за отчитане на националните особености обуславя приемането на специален национален счетоводен стандарт за финансово отчитане на пенсионните фондове от втори и трети стълб. На Кръглата маса по предлаганата тема се очаква да бъдат обсъдени в широка дискусия различните аспекти на обсъждания проект за нов национален счетоводен стандарт и възможните решения. Освен членовете на одиторската съсловна организация и пенсионните компании, на събитието са поканени министрите и техни експерти от МФ и МТСП, председателят и зам.- председателят на КФН с техни специалисти, народни представители, председателите на Комисията по бюджет и финанси и КТСДП, представители на социалните партньори като основните работодателски организации и синдикати, журналисти.

Top