Частните пенсионни фондове управляват над 21 млрд. лв.

Нетните активи на частните пенсионните фондове към 30 юни са на стойност малко над 21 млрд. лв., съобщи Комисията за финансов надзор. В сравнение с края на 2022 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 9.7%, а спрямо 30 юни 2022 г. те се увеличават с 14.08%. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 15.1% на годишна основа. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 9.79% и 6.07%. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 4.26%.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2023 г. са над 1.25 млрд. лв. и се увеличават с 16.15% в сравнение с първото полугодие на 2022 г. Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 19.73%, а в ППФ – с 15.59%. Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни е 4 965 310 души, сочат още данните на КФН. Спрямо началото на годината броят им нараства с 42 056 души, или 0.85%, а на годишна база – със 77 649, или 1.59%.

За повече информация влезте тук.

Top