УС на БАДДПО организира официалното отбелязване на 25-та годишнина от учредяването на Асоциацията с тържествен коктейл на 13 септември 2022 г., 18.00 ч., Гранд хотел София, зала „ Триадица“

Управителният съвет на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване организира официалното отбелязване на
25-та годишнина от учредяването на Асоциацията с тържествен коктейл на

13 септември 2022 г., 18.00 ч.,
Гранд хотел София, зала „ Триадица“

Тази година БАДДПО отбелязва четвърт век от учредяването на Българската Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). За членовете на БАДДПО това е едно забележително събитие, зад което стои изпълнената със съдържание и висока динамика многогодишна история на допълнителното пенсионно осигуряване в България.
През 1997 г. Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване бе създадена с цел да обедини целия бранш. От тогава консолидираме усилията на девет пенсионно-осигурителни компании и участваме активно със своите капацитет, възможности и експертиза в осъществяването на пенсионната реформа, формиране и усъвършенстване на законодателството в сферата на пенсионното осигуряване и утвърждаването на тристълбовия пенсионен модел в страната.
За тези двадесет и пет години БАДДПО успешно служи на обществото и не спира да работи в интерес на пенсионноосигурителната система в България и увеличението на пенсионните спестявания на осигуряващите се лице в пенсионните компании, членове на Асоциацията.

УС на БАДДПО

 

Top