Резултати от Конференцията на CEЕC Forum PensionsEurope/IPE – 2023

Задълбочен преглед на акутални теми и решения за капиталовите пенсионни пазари в ЦИЕ.

На 10.10.23 г. Европейската конфедерация PensionsEurope (CEЕC Forum) и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) проведоха при висок интерес международната конференция на тема ,,Перспективи и нови възможности за пенсионните пазари в Централна и Източна Европа“
Събитието се реализира в партньорство с международната медия IPE (Investment & Pensions Europe) и със спонсорството на Пощенска банка в България.  Конференцията в София бе безупречно подготвена и изпълнена от професионалния екип на организатора на събития Калини АД
Форумът на PensionsEurope за ЦИЕ 2023 с домакинството на БАДДПО, който се проведе на 10 октомври 2023 г. в Гранд хотел Милениум в София отбеляза важен етап в обсъждането на общите предизвикателства в областта на финансираните пенсии в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).
Домакин на Форума беше Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), а форумът събра видни политици и експерти от индустрията, които споделиха виждания за напредъка на капиталовите пенсии в региона на ЦИЕ.

 

Акценти от събитието:
– След поздравителните приветствия на г-жа Милтенова (БАДДПО) и г-н Мати Лепала (Pensions Europe), форумът започна с встъпителна видео реч на Иванка Шалапотова, министър на труда и социалната политика на България, която даде висока оценка на постиженията в областта на допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в България през годините. Тя отбеляза постигнатата стабилна финансова и правна рамка и по-пълна защита на гражданите при действащата тристълбова система и насърчи усилията по усъвършенстване на пенсионните системи за осигуряване на стабилни пенсионни доходи.
– Диана Йорданова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Социалноосигурителен надзор“ , изнесе приветствие от името на председателя на КФН, в което подчерта значението на отговорните инвестиции и цифровизацията за бъдещето на капиталовите пенсии в България. Тя изтъкна и ролята на регулатора за налагането на стандарт при провеждането на предвидима и последователна политика, която е създала подходяща среда за забележителното развитие на дейността на пенсионните фондове през годините.
– Янвилем Баума, председател на PensionsEurope, подчерта значението на подобряването на многостълбовите пенсионни модели и представи съобразени с националните условия ефективни решения относно адекватността на пенсиите в региона на ЦИЕ. Той открои опита и предстоящите дълбоки реформи в развит пазар като нидерландския, където предстои преминаване на пенсионната система към дефинирани вноски от осигурените лица, управлявани на капиталов принцип.

Оснсовни изводи от сесиите на форума:
– Джъстин Рей, ръководител на отдел „Политика“ в EIOPA, представи цялостен поглед върху пенсионната среда в ЕС, като подчерта демографските предизвикателства, особено в региона на ЦИЕ. Той също така очерта предложенията на EIOPA за пенсии с дефинирани вноски и пенсионната комуникация за справяне с настоящите рискове.
– Иван Зеленко, директор и главен информационен директор на отдел „Пенсии и обезщетения“ в Световната банка, представи пенсионния модел с дефинирани плащания на банката. Той сподели опита си като практик. Подчерта значението на стабилните вноски, дългосрочната рамка за устойчивост и включването на ESG стандарти и изисквания.
– Пабло Антолин, ръководител на отдел „Застраховане и пенсии“ в ОИСР, предостави информация за факторите, влияещи върху активите, предназначени за пенсиониране, включително участие, вноски, такси и падежи на инвестициите. Той сподели препоръките на ОИСР за повишаване на ефективността на пенсиите, базирани на натрупани активи, включително допълваща система от многостълбови пенсии, стабилна регулаторна рамка и ефективна комуникация за изграждане на доверие между управляващите пенсионни активи организации и техните бенефициенти – осигурени лица.
Допълнителни експертни сесии:
– На форума бяха проведени задълбочени дискусии по темата за автоматичното записване за допълнително пенсионно осигуряване в региона, включително бяха представени казуси от Полша и Литва, както и предстоящи промени в тази област в Ирландия.

– В сесията, посветена на прехода към еврото и фазата на изплащане, беше разгледан опитът на Хърватия при приемане на еврото и неговото очаквано въвеждане в България, както и нарасналата ангажираност на българската финансова система и инвеститори в подкрепа на приемането на еврото. Бяха разгледани също така системите за изплащане на допълнителните пенсии в България и предизвикателствата в Хърватия. Изчерпателното представяне на българското решение за изплащане на вторите пенсии получи широко одобрение за подробния си и цялостен дизайн като алтернатива за решение на множество предизвикателства при фазата на изплащане. Участниците единодушно го признаха за правилно уреждане на процеса, което показва добре премислен подход към фазата.
– Заключителната сесия беше посветена на иновациите и устойчивостта като модел на управление на пенсиите.

    

Отзиви от събитието
Янвилем Баума, председател на PensionsEurope, сподели своите размисли след събитието:
,,Възхитен съм от въздействащите дискусии и иновативните решения, показани на форума на PensionsEurope за ЦИЕ 2023. Дълбочината на представените изводи и възможности подчертава колективния ни ангажимент за повишаване на адекватността на пенсиите в региона на Централна и Източна Европа и насърчаване на многостълбовия пенсионен модел. Искрено благодаря на всички участници за безценния им принос, обещаващ положителни трансформации в постоянно развиващата се пенсионна конюнктура“.
Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на пенсионноосигурителните дружества коментира за форума:
,,Високо оценявам активното участие и задълбочения принос на всички участници. Акцентът на форума върху повишаването на адекватността на пенсиите и пенсионните системи в региона на Централна и Източна Европа е особено съзвучен с ангажимента на България към нейния стабилен тристълбов пенсионен модел. Дискусиите, проведени по време на събитието, безпроблемно се вписват в нашата мисия за усъвършенстване на пенсионна рамка в България. Представиха се добри и практически приложими примери и решения. Форумът ЦИЕ 2023 предостави на участниците ценна възможност да обменят идеи, да се поучат от опита и да разработят приложими стратегии за подобряване и укрепване на пенсионните системи в региона на ЦИЕ.

 

Top