Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г. 18/08/2021

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г.

Управление „Осигурителен надзор“ на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2021 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2021 г. е 4 828 080 души, като нараства спрямо 30.06.2020 г. с 0,60 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2021 г. са акумулирани нетни активи на стойност 18 469 223 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 16,48 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие на 2021 г. възлизат на 113 512 хил. лв. и се увеличават с 10,87 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото полугодие на 2020 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.06.2021 г. е в размер на 33 629 хил. лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика/ Статистика и анализи / 2021.

Повече информация можете да намерите ТУК.

Източник: „КФН“

Top