Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г.

18/08/2021

Управление „Осигурителен надзор“ на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2021 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2021 г. е 4 828 080 души, като нараства спрямо 30.06.2020 г. с 0,60 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2021 г. са акумулирани нетни активи на стойност 18 469 223 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 16,48 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие на 2021 г. възлизат на 113 512 хил. лв. и се увеличават с 10,87 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото полугодие на 2020 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.06.2021 г. е в размер на 33 629 хил. лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика/ Статистика и анализи / 2021.

Top