Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2021 г.

23/11/2021

Управление „Осигурителен надзор“ на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2021 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 30.09.2021 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 30.09.2021 г. е 4 827 412 души, като нараства спрямо 30.09.2020 г. с 0,37 на сто.
Към 30.09.2021 г. във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са акумулирани нетни активи на стойност 18 833 129 хил. лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 14,41 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за деветмесечието на 2021 г. възлизат на 248 545 хил.лв. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.09.2021 г. е в размер на 73 702 хил.лв.
През м. септември 2021 г. първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове, навършиха пенсионна възраст. За дължимите плащания към тези лица през м. септември 2021 г. от универсалните пенсионни фондове са заделени 334 хил. лв. за пожизнени пенсии, 824 хил. лв. за разсрочени и 7 хил. лв. за еднократни плащания. Заделените средства за пожизнени пенсии и разсрочени плащания постъпват във фондове за изплащане на пожизнени пенсии и фондове за разсрочени плащания, откъдето ще се извършват съответните плащания. Повече данни за дейността на фондовете за извършване на плащанията ще бъдат оповестени към 31.12.2021 г.
Информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2021 г. и за осигурените лица и натрупаните средства във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 30.09.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи.

Top