Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г.

01.06.2020 г.

На 28.05.2020 г. Комисията за финансов надзор /КФН/ публикува резултатите от дейността по допълнителното пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г., както и данни за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2020 г.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на КФН.

Top