Проведена онлайн церемония и връчване на годишни награди – пенсионноосигурителни дружества

Pokana_ZG_online

Днес 28.05.2020г. от 11ч. за проведе Онлайн церемонията по връчване на годишните награди „Застраховател на годината“ и „Застрахователен брокер на годината“ за 2020 година. Церемонията беше излъчена във фейсбук страницата на ВУЗФ в онлайн формат заради ограниченията, наложени във връзка с епидемията от коронавирус в страната.
В качеството си на Председател на БАДДПО и член на Организационния Комитет на събитието за застрахователи и пенсионни компании Евелина Милтенова присъства лично на събитието, организирано от ВУЗФ и представи номинираните компании.
За тринадесета поредна година бяха връчени традиционните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас – „Застраховател на годината“, „Застрахователен брокер на годината“ и „Пенсионноосигурително дружество за 2020 година“.
Специални гости на церемонията бяха г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор и г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, Лазар Лазаров – зам.-министър на МТСП, както и др. официални гости, които наградиха отличените.
В частта от конкурса „Пенсионноосигурително дружество на годината – 2020 г.“ бяха връчени отличия в 3 категории, като следните компании получиха призовете:
• „Пенсионноосигурително дружество на годината 2020“ за дейността по Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ПОК „Доверие“ АД
• „Пенсионноосигурително дружество на годината 2020 за дейността по Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ – ПОД „Алианц България“ АД
• „Пенсионноосигурително дружество на годината 2020 г. за най-динамично развитие в дейността си“ – ПОД „Бъдеще“ АД

Top