През януари 2022 г. Комисията за финансов надзор публикува резултатите за отчетената двугодишна доходност на фондовете за ДПО за периода 31.12.2019 г. – 31.12.2021 г.

Данните на КФН в края на м. декември 2021 г. сочат по-високи нива на постигната двугодишна доходност на фондовете, а имено средно претеглена доходност за две годишен период, която за УПФ достига 2,94%, за ППФ 3,29% и за ДПФ 4,34%, в сравнение с данните за предходното тримесечие на 2021 г. В края на септември 2021 г. тези показатели бяха достигнали следните стойности за периода 30.09.2019 г. – 30.09.2021 г. средно претеглена доходност за две годишния период: за УПФ 2,39%, за ППФ 2,64% и за ДПФ 3,46%.
Продължава устойчивият тренд на доброто представяне, измерено през този показател за доходност на фондовете през 2021 г. след избухването на КОВИД пандемията през март 2020 г. и предприетите спешни мерки от централните банки. За изминалия период инвестиционните стратегии на пенсионните компании бяха насочени към взимането на премерени и навременни инвестиционни решения с оглед покачващите се рискове, високата динамика на международните капиталови пазари и цените на финансовите инструменти, отчитайки неравномерното икономическо възстановяване на световната икономика.
Повече информация за отчетената двугодишна доходност за периода декември 2019 г. – декември 2021 г. можете да намерите в следния раздел от уебсайта на КФН:

https://www.fsc.bg/?page_id=22048

https://www.fsc.bg/?page_id=22048

 

Top