През четвъртото тримесечие пенсионните фондове са на плюс – в-к Банкер

Започва ли възстановяването на пенсионните фондове от кризата през предишната година? Както многократно са отбелязвали експерти, осигуряването в пенсионен фонд е форма на дългосрочно спестяване и текущите корекции на доходността се дължат на счетоводните преоценки, които дружествата ежедневно правят и обявяват под формата на дялове. Т.е. твърдението, че има загубени пари е силно спекулативно, защото те могат да бъдат загубени, само в ситуация, в която едно дружество продаде абсолютно всички активи и превърне счетоводната загуба в парична, което на практика е невъзможно.

За повече информация: Банкер.бг

Top