Председателят на УС на БАДДПО – г-жа Евелина Милтенова участва в събитието за връчване на годишните IR Награди 2022 на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България(АДВИБ).

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) в България проведе на 07 декември 2022 г. осмите по ред Годишни IR награди, на които бяха отличени най-добрите директори за връзки с инвеститорите и техните компании.
На събитието бяха връчени и сертификатите на студентите от обучителната програма IR Junior Class – обучителна програма на АДВИБ за млади хора.
IR AWARDS 2022 като най -голямото и значимо събитие на АДВИБ събра над 80 участници: представители на партньорски организации, спонсори на събитието, медийни партньори, мениджъри по връзки с инвеститорите, финансови директори, финансови анализатори, представители на инвестиционни посредници, големи български институционални инвеститори. Специален гост на церемонията беше г-жа Мария Филипова, зам. председател на КФН, която връчи награда в категорията „Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица“.


Председателят на УС на БАДДПО – г-жа Евелина Милтенова връчи наградата за 2022 г. на Пелагия Виячева от „Софарма“ АД в категория „Най-добра IR електронна страница“, като изтъкна важността за пенсионните фондове на прозрачността и регулярната информираност от електронните сайтове на публичните компании, сред които „Софарма“ е лидер.
В конкурса бяха отличени в 5 категории следните директори за връзки с инвеститорите и техните компании:
• В категорията „Най-добра IR електронна страница“ приза за 2022 г. получи Пелагия Виячева от „Софарма“ АД.
• В категорията „Най-добри IR инициативи“ Миглена Димитрова от „Българска фондова борса“ АД.
• В категорията „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск“ награда получи Деница Стефанова от „Алтерко“ АД.
• В категорията „Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица“ наградата беше присъдена на Даниела Пеева от „Монбат“ АД.
• Най-високото отличие „Най-добър ДВИ“ заслужено беше спечелено от Иван Даскалов от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.
Ангажираността на БАДДПО и АДВИБ за развитие на капиталовия пазар, утвърждаване на устойчивите корпоративни и етични политики са обеднявашите елементи, спояващи тардиционнно тясното дългогодишно сътрудничество между двете бизнес асоциации.

Top