Председателят на УС на БАДДПО, г-жа Евелина Милтенова присъства на конференцията „България в Еврозоната – какво следва за бизнеса“, организирана от Американската търговска камара у нас, която се проведе на 05.04.2023 г.

Членовете на Асоциацията твърдо подкрепят приемането на еврото, като дружествата участват активно в работната група към Министерството на Финансите, която подготвя Закона за еврото. БАДДПО приветства и благодари на организаторите от American Chamber of Commers in Bulgaria за навременното провеждане на събитието за еврото на високо ниво и на вдъхновяващите лектори от БНБ, Министерството на финансите, за споделения опит от американските търговски камари на Хърватия и Гърция.За Асоциацията е критично важно своевременното приемане на еврото през следващите 12-18 месеца, което е логичен процес на задълбочаване и необходима интеграция на България в ЕС – във всички политически и икономически аспекти. За постигане на тази цел е необходим конструктивен институционален диалог, добре обмислена и спешна разяснителна кампания и конкретни отговори, както и действия от страна на политиците, законодателите и следващото правителство на България.

Сайт Американска търговска камара

Top