Председателят на УС на БАДДПО, г-жа Евелина Милтенова, участва в репортаж за БНТ 1 в „По света и у нас“ и потвърди стабилното състояние на пенсионните фондове в трудната конюнктура на капиталовите пазари през първата половина на 2022 г.

Във връзка с медийни публикации и публикуваните данни от КФН за състоянието на активите в универсалните пенсионни фондове за първото полугодие на 2022 г., г-жа Милтенова разясни, че причината за временния спад в доходността на фондовете към 30-ти юни е войната в Украйна и променената лихвена политика на централните банки. Тя изтъкна и успокои зрителите, че трусовете на пазарите няма да повлияят отрицателно на спестяванията в дългосрочен план. Предвижданията са за последващо възстановяване, като само за последните 30 до 40 дни пенсионноосигурителните дружества са възстановили над 3 % от доходността. Тя отново напомни, че вложените пари по партидите на осигурените лица във втория стълб са защитени със закон. След последните приети промени в КСО през 2021 г., законодателят подсигури напълно средствата на осигурените лице в ДЗПО, като внесените бруто вноски във втория стълб са на 100% гарантирани в момента на пенсионирането, т.е. дружествата и пенсионните фондове никога няма да изплатят по-малко от това, което са вложенията и всичко останало ще бъдат натрупани положителни доходности от инвестиции през годините. За целия период на съществуване на ДЗПО фондовете постигат положителна дългосрочна доходност, която включва и епизодични години на пазарни турбуленции и временни пазарни корекции.
И анализаторите потвърдиха, че парите във втория стълб са защитени. В допълнение, г-н Иван Нейков отбеляза, че фондовете имат капацитета да надградят трудностите в момента около световната криза и да излязат на положителна доходност, както и, че това са дългосрочни вложения и за по-дълъг период от време доходността е винаги положителна.

Повече информация вижте от сайта на БНТ

Top