Председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов в специално интервю за вестник „24 часа“

„Искрено призовавам да се фокусираме върху много важните и през годините носили стабилност елементи от работата на КФН“, коментира г-н Атанасов, като акцентира върху постигнатите резултати в небанковия финансов сектор – стабилността на пенсионноосигурителния пазар, новаторството в застрахователния пазар, прозрачността на капиталовия пазар.“
Относно пенсионноосигурителния пазар, г-н Бойко Атанасов, сподели, че „инвестиционните портфейли на пенсионните фондове са добре структурирани и силно диверсифицирани. Те разполагат и с адекватни резерви, които да гарантират изплащане на пожизнените пенсии.“
Г-н Атанасов отбеляза, че КФН осъществи координацията на цялостния процес по изготвяне и съгласуване на Националния план за въвеждане на еврото в частта в Небанковия финансов сектор.
Повече информация можете да прочетете от в-к „24 часа“  тук.

Top