Председателят на БАДДПО участва в официалното честване на 26-та годишнина от създаването на АИКБ на 05.12.2022 г.

Събитието се проведе в „Сатиричен театър „Алеко Константинов“ с коктейл и с представяне на постановката „Само час спокойствие“ на сцената на Сатиричния театър.


Всички тези 26 години отбелязват устрема, ентусиазма и лидерския пример за успешно, активно и неизменно участие в посока на непрекъснат стремеж за утвърждаването на една работеща икономика в страната ни и поддържане на стабилност, въпреки трусовете на пазара и предизвикателствата на вътрешната и международна обстановка.
Партньорството и доверието, което БАДДПО и АИКБ успяха да създадат ще се съхрани и развие във времето и ще се продължи и в бъдеще! Заедно обединяваме усилията си за адекватни промени ориентирани в полза на инвеститорите и на осигурените лица.

 

Top