Председателят на БАДДПО даде важни подробности за в-к „Телеграф“

Прехвърляне на държавата парите си от частен фонд?
Разбираме кое е по-изгодно година преди края на активния живот
Възможност
Тази възможност бе дадена през 2015 г., когато стана ясно, че има опасност две пенсии да се окажат по-малко от една заради коефициента на редукция, с който се намалява държавната пенсия поради осигуряването й в частен фонд. Междувременно обаче този коефициент бе намален повече от наполовина именно за да се избегне ощетяване на осигурените лица и да може втората пенсия да компенсира редукцията на държавната.
От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) предупреждават, че всеки случай трябва да се разглежда индивидуално. А дали ще бъде изгодно прехвърлянето на парите от частен фонд към НОИ става ясно една година преди пенсиониране.
Данни
По данни на асоциацията от 2015 г. досега приблизително 10-13 хил. човека годишно са преминавали към Сребърния фонд/НОИ на фона на близо 4-те милиона осигурени лица. Средногодишно дружествата са прехвърляли над 150 млн. лв. към държавния стълб, като наред с тези суми те са изплащали и между 25 и 35 млн. лв. на наследниците на починали осигурени лица в УПФ.
От постове в социалните мрежи се разбира, че има хора, които са загубили от това, че са преместили парите си в НОИ. Така например дама се оплаква, че от НОИ й изчислили минимална пенсия. Тя прехвърлила парите си от частен фонд, но това изобщо не се отразило на парите за старост, които ще получава от държавата. В крайна сметка изгубила няколко хиляди лева, защото така или иначе пенсията й щяла да бъде на минимума. Отделно е била изгубена възможността за наследяване на парите в партидата й в частния фонд. Веднъж попаднали в общия кюп на НОИ, тези средства не могат да се дадат на наследниците, ако осигуреното лице почине.
Преценка
За да преценим дали ни е изгодно или не, трябва да гледаме периода на осигуряване и осигурителния доход, съветват от НАП. „По принцип няма валидни причини човек да си премества средствата в НОИ, без значение от доходността на пенсионните фондове. Трябва да се има предвид, че ако се прехвърлят, това нито ще покачи държавната пенсия, нито средствата му във втория стълб ще станат повече или по-малко, отколкото са. Единствен смисъл за прехвърляне в първия стълб има само за онези хора, които непосредствено (последната година) преди да се пенсионират от първия стълб, имат вярна информация колко би била пенсията им от първи стълб и дали намалението, което ще им направят, ако си запазят парите във втория стълб, ще бъде по-високо, отколкото парите, които ще получават от втория стълб“, коментира Евелина Милтенова, председател на БАДДПО, пред „Телеграф“. Подобно решение има смисъл, ако е взето на база на информиран избор – при сравнение на алтернативите. Това единствено е възможно за клиентите, които са близо до пенсионна възраст и могат да получат с висока степен на приближение калкулациите както от НОИ, така и от своя пенсионен фонд. Категорично прехвърлянето на суми от млади хора не води до увеличаване на тяхната държавна пенсия в бъдеще, защото тези пари не спомагат нито за увеличаване на техния стаж, нито за техния принос към ДОО, посочва още тя.

Обратният път също е възможен
От асоциацията на пенсионните фондове допълват, че дават консултации, включително по телефона, на осигурените лица, за да могат те да си направят калкулации кое им е по-изгодно. Обратният път – от НОИ към частен фонд, вече също е възможен. В дружествата вече има случаи на лица, прехвърлили се по различни причини през последните години в НОИ, които търсят алтернативи отново да се върнат в универсалните фондове, което се позволява и е възможно. След започване на изплащането на първите частни пенсии през септември м.г. се отчита намаление на интереса за прехвърляне на партидите към държавния осигурителен институт.

София Симеонова – в-к „Телеграф“

Top