Председателят на БАДДПО г-жа Милтенова изпртати Поздравителен адрес до АИКБ по случай 25 – та годишнина на водещата работодателска Асоциация

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЕВ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА А И К Б,

Позволете ми от името на Управителния съвет на БАДДПО и лично от мое име да Ви поздравя по случай 25-та годишнина от основаването на Асоциацията на индустриалния капитал в България!
През този четвърт век Вашата Асоциация се утвърди като най-динамично развиваща се и водеща работодателска организация на национално равнище, говорител и лидер в нелеката пазарна и бизнес  среда с фокус за намиране на компромисни решения и социален диалог.  АИКБ неуморно служи на обществото, на интересите на индустрията и развитието на производството и българската икономика. Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване високо оценяват професионалното сътрудничество и ключовата роля на АИКБ, наш желан и традиционен  партньор,  за подобряване на инвестиционния климат, защита на интересите на публичните дружества и развитието на  българския капиталов пазар, както  и усъвършенстването на нормативната база в страната.
Продължавайте своята важна мисия и за напред!
Използвам приятния повод да Ви благодаря за дългогодишна подкрепа и солидарност, както и да изразя убедеността си, че нашето сътрудничество ще има още по-добро и благополучно бъдеще в интерес на нашите две организации,  българския бизнес, пазара на капиталови инструменти и  градивния диалог между социалните партньори.

Честита годишнина!
С увжение,

Евелина Милтенова
/Председател/

 

 

Top