Председателят на БАДДПО, г-жа Евелина Милтенова взе участие в Кръглата маса за Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането“, проведена на 26.11.2021 във ВУЗФ

На 26 ноември 2021г. ВУЗФ и БФБ организираха кръгла маса за Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането. Събитието бе посветено на устойчивите финанси и свързаните предизвикателства пред банковия и небанковия сектор в България в инвестиционната дейност и банковото кредитиране и се проведе в хибридна форма – онлайн и присъствено.
Председателят на БАДДПО, г-жа Евелина Милтенова, CFA, MBA, взе участие в цялото събитие и с изказвания в ПАНЕЛ II ,,Капиталовите пазари и Зелената сделка“ за готовността на пенсионните дружества във връзка с новите зелени инвестиции, които вече са част от портфейлите на фондовете по новата регулация и тяхната значимост ще нараства в следващите години.

Пълният видеозапис от събитието можете да намерите на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=1KdYmwfa9hg (Панел II от 02:06:46 минута).

Зелената сделка_инвестиции

Top