Председателят на БАДДПО г-жа Евелина Милтенова взе участие в юбилейната конференция, организирана от АБЗ „140 години застраховане в България“ на 05 октомври 2022 г.

Председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) присъства на отбелязването на два важни юбилея на застрахователния сектор – „140 години застраховане в България“ и 30 години от създаването на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) с форума „140 години застраховане в България“. На събитието изказвания направиха г-жа Петра Хилкема, председател на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване (EIOPA), Даниела Добрева, зам. министъра на Министерство на финансите, Бойко Атанасов, председател на КФН, заместник-председателят на КФН за застраховане, както и представители на високо ниво на българската и европейската застрахователна индустрия.

В рамките на конференцията бяха проведени два основни дискусионни панела – за водещите новости в регулаторната рамка в застрахователната сфера, както и за развитието на сектора в България до момента.
Участниците обърнаха внимание на предизвикателствата пред застрахователния сектор в процеса на преразглеждането на правната рамка на ЕС в областта на застраховането., породени от развитията в политическата, икономическата и социална среда в Европа и света. Измененията в регулацията ще допринесат за завършването на Съюза на капиталовите пазари и за финансирането на екологичния и цифровия преход.

От името на членовете на БАДДПО, г-жа Милтенова поднесе на г-н Константин Велев поздравителен адрес по време на юбилейния коктейл за празника на АБЗ, като пожела нови лидерски успехи в професионалния път на всички членове на АБЗ, както и запазване на стабилността и устойчивостта на финансовата стабилност в България, проявена в повишаване на финансовата грамотност на обществото и отговорна грижа за застрахованите лица.

 

Top