Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Сайтът pension.bg е собственост на Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), регистрирана като сдружение с нестопанска цел през 1997 г.
 • Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика”) описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани чрез нашия уебсайт pension.bg. Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и другте приложими разпоредби на българското и европейското право.
 • С използването на уебсайта, и/или използването на други свързани услуги или инструменти, където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика.
 • Информираме ви, че когато кликвате върху определен линк на нашия сайт бихте могли да бъдете насочени към сайтове и приложения, собственост на други компании извън обслужваната от нас среда, където информацията, която се събира и обработва е извън нашият директен контрол.

СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • Сайтът pension.bg има информативен характер. Личната информация, която събираме посредством контактна форма и чрез контакт посредством предоставения на сайта адрес на електроннаи поща, служи единствено за предоставяне на поискана от потребителя информация от характер, относим към професионалната сфера на дейност на БАДДПО.
 • Информацията, която събираме за гореописаните цели, е с обхват: адрес на електронна поща и име на потребителя.
 • Потребителят, във връзка със своето запитване, може да реши да предостави и друга информация, която може да бъде определена като „лични данни“. В тези случаи информацията, предоставена от потребителя, се третира в пълно съответствие със законовите изисквания.
 • Не събираме лични данни, които:
  • разкриват раса или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения
  • разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.

IP АДРЕС, “COOKIES”, МОБИЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ

 • Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта услуги. БАДДПО прилага стриктна политика в съответствие с новите относимите изисквания на ЕС. Бисквитки могат да се използват за целите на google analytics и статистика от сайта.
 • Можем да събираме определена информация чрез технологии като „бисквитки“ (“cookies”), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или устройство). „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се използват във връзка с „бисквитките“. Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб страница или част от уеб страница.
 • С помощта на „бисквитки“ уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. „Бисквитките“ се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. Използваме както постоянни “бисквитки“, така и бисквитките за сесиите. Докато постоянните „бисквитки“ остават на компютъра ви за по-дълъг период от време, „бисквитките“ на сесиите се изтриват автоматично, когато се затвори прозорецът на браузъра.

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • БАДДПО не предоставя лични данни на трети лица без изрично разрешение на потребителите за това.
 • Лични данни могат да се споделят със съответните органи, само когато това се изисква от приложимото законодателство.

КОНТРОЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Потребителите могат да оттеглят своето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като се свържат с БАДДПО на електронна поща: office@pension.bg
 • „Бисквитки”: Най-важните настолни и мобилни уеб браузъри (например Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) предоставят контрол, който ви позволяват да ограничите или блокирате настройката на „бисквитките“ във вашите системи. Обърнете внимание, че деактивирането на „бисквитките“ в браузъра ви за домейни на първа страна (сайтовете, които посещавате активно) или домейни на трети страни (компании, различни от тези, които директно посещавате в мрежата) може да доведе до понижена функционалност в определени случаи.

БЕЗОПАСНОСТ

 • Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

 • Настоящата Политика за защита е актуална, считано от декември 2021 г.
 • Всички последващи промени и актуализации на настоящата Политика се публикуват своевременно на сайта на БАДДПО.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

 • Ако имате въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящата Политиката, моля свържете се с нас на адрес office@pension.bg

Ако считате, че правата Ви са нарушени, можете да подадете жалба пред надзорния орган по защита на личните данни в България – Комисията за защита на личните данни.

Top