Писмо до Европейската централна банка за включване на еврооблигации от страни от ЕС, които са извън еврозоната, в пандемичния пул на ЕЦБ

26.05.2020 г.

На 19.05.2020 г., по инициатива на БАДДПО и пенсионните асоциации на Хърватия и Румъния, Европейската конфедерация на пенсионните дружества (PensionsEurope), в която БАДДПО е дългогодишен член, изпрати официално писмо до Управляващия борд на Европейската централна банка (ЕЦБ). Писмото бе изпратено още до Европейската комисия, на вниманието на г-н В. Домбровскис и г-н П. Джентолини, както и до гуверньорите на Централните банки на България, Хърватия и Румъния.

В основата на писмото е изразеното желание за включване на еврооблигации от страни от ЕС, но извън еврозоната, в разширената извънредна антикризисна програма на ЕЦБ за изкупуване на ценни книжа, наречена Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP).

Чрез добрите позиции на европейската пенсионна конфедерация сред европейските институции, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) се стреми да съдейства българските дългови инструменти, които са съществен компонент от портфейлите на пенсионните фондове, да бъдат включени в програмата за спешни мерки на ЕЦБ, които са в контекста на пандемията.

Top