Пенсионните дружества стартират успешно фазата на изплащане от днес 01.09.2021 г.

Photo by Emil Kalibradov on Unsplash

Пенсионните дружества стартират успешно фазата на изплащане от днес 01.09.2021 г.
От днес всички пенсионноосигурителни дружества, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, имат пълна готовност и започват изплащането на втори пенсии от натрупаните партиди за навършилите общата възраст за пенсия осигурени лица, родени след 01.01.1960 г.
Съгласно последните промени в КСО, осигурените лица, достигнали съответната изискуема възраст имат няколко възможности за плащане, включително да избират между три вида пожизнени пенсии.
Препоръчително е всеки да получи съответната достоверна и изчерпателна информация от пенсионната компания, в която се осигурява, за своите осигурителни права. По този начин осигурените лица най-лесно ще имат възможност да се ориентират в точното си решение кой от трите вида пенсионни продукта да изберат, да сключат договор и да започнат да получават пенсионни плащания съобразно избрания вариант.
Контакти с пенсионните дружества можете да намерите на електронните сайтове на членовете на БАДДПО.

Top