Парите за пенсии с доходност до 4%

Годишната доходност на различните универсални пенсионни фондове за периода юни 2019 г. – юни 2021 г. е между 1,48% и 3,96%, показват данни на КФН.
Още по темата:
Частните фондове преодоляха кризата, свързана с Covid-19
Доброволните вноски осигуряват по-голяма възвръщаемост
По-изгодни са от банковите влогове

Натрупаните пари за пенсии в частните универсални пенсионни фондове носят доходност до 4% годишно, въпреки кризата на фондовите борси в началото на пандемията. Това показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за годишната доходност на фондовете за периода от юни 2019 г. до юни 2021 г.

За този 2-годишен период, който включва и пандемията, различните универсални пенсионни фондове (УПФ), в които са осигурени работещите българи, родени след началото на 1960 г., постигат годишна доходност между 1,48% и 3,96%. Това е много по-добър резултат от лихвите по банковите влогове на граждани, които от доста време са близки до нулата. Оказва се, че въпреки срива на фондовите борси и съответно отрицателната доходност на пенсионните фондове в началото на пандемията, за по-дълъг период от време натрупаните пари за пенсия в личните партиди на осигурените нарастват.
Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) в повечето случаи постигат по-висока доходност от задължителните универсални фондове. Изключение от това правило е само един малък доброволен фонд, който има под 1% пазарен дял. За 2-годишния период от юни 2019 г. до юни 2021 г. доброволните фондове са постигнали доходност от управлението на парите за пенсии в диапазона от 1,34% до 5,31%, показват данни на КФН. Дори и най-зле представилият се фонд има по-висока възвръщаемост от инвестициите на парите за пенсии от лихвите по влоговете на граждани в банките.

Само за първите шест месеца на настоящата година всички пенсионни фондове в страната имат положителна доходност, показват изчисления на “Труд” на база данни на КФН. Това е обяснимо, тъй като повечето фондови борси по света са във възход, а пенсионните фондове инвестират голям дял от управляваните от тях средства в акции на капиталовите пазари. Различните универсални пенсионни фондове за шест месеца са постигнали доходност между 1,69% до 4,1%. А доходността на доброволните фондове от януари до юни е в границите между 2,58% и 7,25%.
Управляват над 17 млрд. лв.
Хората често прехвърлят партидите си
Има 51% ръст на сумите
280 млн. лв. са прехвърлени между различните пенсионни фондове само за три месеца.
Хората все по-често прехвърлят парите си от един в друг частен пенсионен фонд, показват данни на Комисията за финансов надзор. Най-често това се дължи на желанието на хората да получават по-добра доходност. Затова те прехвърлят парите си във фондове, които постигат по-добри резултати при управление на средствата за старини.
Често обаче прехвърлянето в друг фонд е свързано със започването на нова работа, а понякога и самите работодатели сменят фонда, с който предпочитат да работят. Но крайното решение дали да прехвърли парите си е на всеки осигурен, тъй като решението къде да отиват парите му за втора пенсия е доброволно. Единствено при започване на първата си работа, ако човек не избере частен пенсионен фонд, го разпределят служебно.
През първото тримесечие на годината общо 74 471 души са променили пенсионния си фонд, в който се осигуряват. А общата сума на прехвърлените средства от един в друг пенсионен фонд е над 280 млн. лв., показват данни на КФН. Сумата е голяма, но като се има предвид, че фондовете управляват над 17 млрд. лв., прехвърлените средства имат под 2% дял от натрупаните пари за пенсии.
Хората, които са сменили пенсионния си фонд за три месеца, са с близо 39% повече спрямо същия период на миналата година. А прехвърлените средства от един в друг пенсионен фонд се увеличават с 52%.
Най-често хората сменят своя универсален пенсионен фонд (УПФ). Това е обяснимо, тъй като в тези фондове има най-много осигурени и най-много средства, натрупани за старини. Само в рамките на три месеца 68,5 хил. души са сменили своя УПФ. Това е с 38% повече спрямо същия период на миналата година. А прехвърлените от тези хора пари от един фонд в друг са 251,8 млн. лв., което е с 51% ръст на годишна база.
При доброволните пенсионни фондове (ДПФ) ситуацията е различна. За три месеца само 452 души са сменили фонда, в който доброволно се осигуряват. Това е дори по-малко спрямо миналата година по същото време, когато доброволния си фонд са сменили 512 души.
За три месеца през настоящата година са прехвърлени 2,5 млн. лв. между доброволните фондове, при 1,4 млн. лв. година по-рано.
Няколко хиляди души, които работят при първа и втора категория труд, също са сменили своя професионален фонд, в който са осигурени.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: “ ТРУД.БГ „

Top