Пазарен дял на УПФ по размер на нетните им активи към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г.

Chart by Visualizer
                                                                                                    
Chart by Visualizer

 

По данни на КФН

Top