Пазарен дял на ППФ по размер на нетните им активи към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г.

 

 

По данни на КФН

 

 

Top