Официална позиция-опровержение на БАДДПО по повод статия във сайта „24 часа“

01.10.2020 г.

На 30.09.2020 г. в сайта на „24 часа“ бе публикувана статия със заглавие: Втората пенсия е провал. Решението – всички да се осигуряват в НОИ.
Тъй като от медията не бяха предоставили възможност на БАДДПО за предварителен коментар и мнение като засегната страна, вчера поискахме право на отговор, като им предоставихме и нашата официална позиция.

Целия текст на позицията ни можете да намерите тук
Източник: сайт на 24 часа.

Top