От 1 април 2023 едно от пенсионните дружества увеличава значително размера на пенсиите от двата си фонда за изплащане

За първите пенсионери от универсалните фондове е важно да научат добрата новина, че вече едно от пенсионноосигурителните дружества за втора поредна година увеличава размера на изплащаните суми от м. април при пожизнените пенсии (за 2022 г с 14 %). Подобно решение по утвърдените регулации е в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен размера на пенсията и реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнените пенсии (ФИПП) за дадено дружество през периода, за който се отнася актуализацията на годишна база. Същото се отнася и за Фонда за разсрочени плащания (ФРП). След настоящата актуализация, общото увеличение на отпуснатите първи пожизнени пенсии от месец октомври 2021 г. достига до 19,37% по данни от самата компания.

Допълнителна информация може да намерите в приложения линк

Top