Отговори на въпроси за ДИР.БГ

– Какво точно означава редукция на пенсията? И каква ще е тя след влизането в сила на промените?

Редукцията представлява намаление на индивидуалния коефициент, използван при изчисляване на пенсията от ДОО за лицата, които са осигурявани и в допълнителен универсален фонд /УПФ/. Целта на този механизъм е да се отчете намалената вноска за тези лица във фонд Пенсии на ДОО, за сметка на вноската, която те и техните работодатели са правили в УПФ. Освен от вноските, които лицата и техните работодатели правят във фонд Пенсии на ДОО, размерът на държавните пенсии зависи до голяма степен от директни субсидии от държавния бюджет, които не се отчитат при калкулациите. Затова, вноските за фонд Пенсии на ДОО нямат такова директно отношение за размера на държавните пенсия, както това е в УПФ. Това беше причина за несправедливо изчисление на редукцията. След направените промени, тази несправедливост е намалена наполовина, и вместо редукция от около 20% – 22%, сега тя е 9% – 10%.
БАДДПО и работодателските организации настояват да се направят и оставащите промени в КСО с цел елиминиране напълно на тази несправедливост, като при определяне на вноската за фонд Пенсии на ДОО се вземат под внимание всички субсидии от държавния бюджет, без оглед на това какво е тяхното формално наименование в закона.

– Гарантират ли промените по-висок размер на изплащаните от осигурителния институт пенсии за осигурените във втория пенсионен стълб?

Да, променената методика за намаляване на индивидуалния коефициент безспорно ще доведе до по-високи размери на пенсиите, отпускани от ДОО, на хората, които са осигурени и във втория стълб. Намалението на тяхната „държавна“ пенсия ще бъде приблизително два пъти по-малко, а в същото време, те ще получат доход и от своя универсален пенсионен фонд.
В същото време, трябва да имаме предвид, че хората на които ДОО отпуска минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (а по данни на НОИ това са приблизително половината от новоотпуснатите пенсии) на практика не са засегнати от намалението на техния индивидуален коефициент (защото минималната пенсия не може да бъде редуцирана). Въпреки, че хората, получаващи минимална пенсия от ДОО обичайно нямат впечатляващи натрупвания и в универсалните си пенсионни фондове, прехвърлянето им в Сребърния фонд би било 100% загуба за тях. Подобно прехвърляне няма да увеличи тяхната държавна пенсия, но ще ги лиши от възможността да получат средствата си от УПФ.

– Тези промени само за бъдещите пенсионери ли важат или и вече пенсионираните хора могат да се възползват от тях?

За всички лица с отпуснати пенсии от фонд Пенсии на ДОО до 01.09.2021 г., които не са се отказали от участието си в универсален пенсионен фонд, НОИ е приложил по-високата редукция. Тези пенсионери имат право да получат преизчисление на отпуснатите пенсии с по-благоприятния коефициент. И ако доскоро законът изискваше, за подобно преизчисляване всеки пенсионер да подава заявление, с промените, които гласува последното Народно събрание се гарантира служебно преизчисление на всички пенсии с намален индивидуален коефициент.

– Тъй като през септември предстои да се пенсионират първите жени, които ще получат пенсии от частните фондове, бихте ли коментирали колко средно по партидите си са натрупали те и какъв е за момента предпочитания от трите варианта метод за изплащането им?

Макар да е строго индивидуално за всеки един осигурен, средните натрупвания по партидите на лицата, които са били редовно осигурявани, са в диапазона от около 10000 лв. до над 26000 лв. Това са и хората, които съгласно изискванията на КСО ще получат право на пожизнени пенсии от УПФ. Има разбира се и пенсионери с недостатъчно натрупвания за пожизнена пенсия, но обичайно те или нямат и достатъчно стаж за да получат пенсия от ДОО или получават минимална пенсия. Независимо от това обаче, те ще могат да получат еднократно или разсрочено средствата си от УПФ, ако не се прехвърлят към Сребърния фонд.

От името на УС на БАДДПО

Top