Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г.

14.07.2020 г.

На 10.07.2020 г. Комисията за финансов надзор /КФН/ публикува окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г.
Съглсано информацията, публикувана от КФН, общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2019 г. е 4 762 943 души, като нараства спрямо 31.12.2018 г. с 2,00 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2019 г. са акумулирани нетни активи на стойност 15 626 872 хил. лв. В сравнение с края на 2018 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 16,94 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2019 г. възлизат на 199 411 хил. лв. и се увеличават с 8,13 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2018 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2019 г. е в размер на 54 070 хил. лв.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на КФН.

Top