Общо 10 150 човека са получили плащания по втора пенсия

Общият брой на осигурените българи в четирите вида пенсионни фондове у нас към края на септември е 4 900 034 души, като нараства с 1.50 на сто на годишна база. Това сочат разултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Плащания от фондовете за извършване на плащания, към края на септември са общо 10 150, от които 966 пенсионери с пожизнени пенсии и 9184 човека с разсрочени плащания. Това са такива, които са се осигурявали в универсалните пенсионни фондове, навършили са пенсионна възраст и средствата им са прехвърлени във фондовете за извършване на плащания. През деветмесечието от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 022 000 лв. за пенсии, още 13 049 000 лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 66 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за деветмесечието тази година възлизат на 221 217 000 лева. Нетният им финансов резултат за периода пък е в размер на 54 560 000 лева, уточниха от Комисията за финансов надзор.

Банкеръ Daily

Top