Общо събрание на БАДДПО 2024

Общо събрание на БАДДПО,  проведено на 20 май 2024 г, от 11.00 ч. до 14.00 ч.

Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) проведе своето редовно годишно Общо събрание на 20 май 2024 г. в залите на един от своите членове, ПОД „Алианц България“, на адрес ул. ,, Сребърна“ № 16.
Членовете на сдружението приеха отчета за дейността на БАДДПО, годишният финансов отчет и подкрепиха предложения бюджет за 2024 г. Членовете обсъдиха промените в УС на Асоциацията и наложителните изменения в мандатите след новите назначения в ръководствата на няколко от пенсионните дружества.
Наред с това се набелязаха някои от основните приоритети за тази и следващата година, както и необходимостта от комуникационна стратегия на БАДДПО, предмет на подготовка и одобрение от Управителния съвет на Асоциацията.
Основните акценти в планираните дейности са продължаване на политиките на сдружението за подобряване на нормативната уредба, активно развитие на осигурителната дейност в ДЗПО и ДПО, придвижване на реформата за въвеждане на под-фондове, следващи жизнения цикъл на осигурените лица и развиване на инициативи, насочени към повишаване на информираността и финансовата грамотност на различни обществени групи, съставляващи настоящи и бъдещи осигурени лица в частното пенсионно осигуряване.
В състава на новия управителен съвет на БАДДПО след няколко промени в ръководния състав на пенсионноосигурителните дружества за периода 2023-2024 г. влизат:

• Евелина Милтенова, Председател на БАДДПО
• Анастас Петров, Изпълнителен директор, ПОД „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД
• Владимир Нечев, Главен изпълнителен директор ПОК „ДСК Родина“ (новоизбран член)
• Светла Несторова, Председател на УС на ПОК „Доверие“ (новоизбран член)
• Владислав Русев, Главен изпълнителен директор ПОД “Алианц България” АД
• Георги Тодоров, Главен изпълнителен директор ПОД „ЦКБ Сила“
• Милен Марков, Главен изпълнителен директор ПОК “Съгласие“
• Андрей Шотов, Главен изпълнителен директор ПОД „Бъдеще“
• Георги Личев, Главен Изпълнителен директор ПОД „Топлина“ АД
• Божидар Чанков, Изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителен институт“ АД (новоизбран член)

Top