На 14.06.2022 г. представители от БАДДПО участваха във форум на страните от ЦИЕ, организиран от PensionsEurope, IPE и Асоциацията на хърватските пенсионни, с домакин Хърватска търговска камара

CEEC Forum_PE_IPE_Criatia_short note_site-БГ

На 14 юни 2022 г. г-жа Евелина Милтенова (Председател на БАДДПО), г-н Мирослав Маринов (Изпълнителен Директор на ПОК „Доверие“ АД) и г-н Николай Славчев (Старши експерт по методология в ПОД „Алианц България“ АД) участваха, от името на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване в хибридното събитие на форума на PensionsEurope за страните от ЦИЕ, организиран и от Investment& Pensions Europe(IPE), Асоциацията на хърватските пенсионни фондове, като домакин на събитието беше UMFO (Хърватска търговска камара – Загреб).
Форумът се състоя на 14 юни 2022 г. в Хърватската търговска камара (Rooseveltov Trg 2, Загреб, Хърватия) в Загреб и също така беше достъпен онлайн. Форумът „Пенсии в Европа“ IPE и PensionsEurope събраха страните от Централна и Източна Европа, за да обсъдят общи въпроси относно пенсионните системи в този регион. Участниците обсъждаха важни въпроси и разнообразни като механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС и устойчивостта в пенсионните реформи, последиците от войната в Украйна върху пенсионните фондове, Паневропейския персонален пенсионен продукт (ПЕПП), както и въздействията върху капиталовите пазари в ЕС и пенсионните доходи, възможностите и предизвикателставата пред Private equity и Venture capital инвестиции на пенсионните фондове от ЦИЕ.
Относно последните развития в регионите в ЦИЕ, г-н Маринов взе участие в панела, анализиращ въздействието на войната в Украйна върху пенсионните фондове. Той отбеляза, че българските пенсионни фондове практически нямат експозиция към руски инвестиции поради взетите благоразумни решения още през 2014 г. при управлението на риска и високо консервативния подход, възприети след анексирането на Крим от Русия. В текущата ситуация след инвазията в Украйна, предизвикателствата пред пенсионните инвестиции се увеличават още повече в резултат на високата пазарна турбулентност на световните борси и драстичните промени в лихвените политики на централните банки в следващите месеци. Следва да се предприемат адекватни мерки и решения, което е трудна задача в променената пазарна конюнктура на висока инфлация, бързо покачващи се доходности на пазарните инструменти и несигурност.

Top