На 13 септември 2022 г. (вторник) от 18:00 ч. в „Гранд Хотел София“, зала „Триадица“ БАДДПО организира официалното отбелязване с тържествен коктейл на 25 -та годишнина от учредяването на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Прессъобщение_БАДДПО_25г

През септември Управителният съвет отбелязва четвърт век от учредяването на Българската Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).
На 13 септември 2022 г. (вторник) от 18:00 ч. в „Гранд Хотел София“, зала „Триадица“ ще бъде се състои официалното отбелязване с котейл на 25 -та годишнина от учредяването на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване с тържествен коктейл
За членовете на БАДДПО това е едно забележително събитие, зад което стои изпълнената със съдържание и висока динамика многогодишна история на допълнителното пенсионно осигуряване в България.
За участие в събитието са поканени членове на българското правителство и на Народното събрание, на Националния осигурителен институт, Комисията за финансов надзор, националните работодателски и синдикални организации, както и на други държавни и неправителствени организации, съдружни асоциации, партньори и съмишленици, които имат своя принос в развитието на пенсионния модел и осъществяване на реформите в пенсионното осигуряване през годините.
Преди 25 години Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване бе създадена с цел да обедини целия бранш. Оттогава консолидираме усилията на девет пенсионно-осигурителни компании и участваме активно със своите капацитет, възможности и експертиза в осъществяването на пенсионната реформа, формиране и усъвършенстване на законодателството в сферата на пенсионното осигуряване и утвърждаването на тристълбовия пенсионен модел в страната.
За изминалия 25 год. период в частните пенсионни фондове се осигуряват повече от 4 млн. и 887 хил. души. Активите на пенсионните фондове, управлявани от пенсионните компании, нарастват до 18.477 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2022 г.
От месец септември 2021г. всички дружествата започнаха ефективното изплащане на допълнителните пенсии от универсалните фондове на първите осигурени лица, навършили пенсионна възраст в съответствие с последните промени в КСО.
БАДДПО успешно служи на обществото и не спира да работи в интерес на пенсионно-осигурителната система в България и увеличението на пенсионните спестявания на осигуряващите се лица в пенсионните компании, членове на Асоциацията.

Top