На 12.01.2022 г. БАДДПО взе участие в заседанието на Комисията по труда, социалната и демографска политика в Народното събрание

От името на УС на БАДДПО, г-жа Евелина Милтенова, Председател на БАДДПО, присъства на заседанието на КТСДП, на което се представи екипа на Министъра на труда и социалната политика, който отговори на актуални въпроси на депутати.

БАДДПО подкрепи, от името на пенсионноосигурителните дружества представения за обсъждане и внесен от Министерски съвет на 07.12.2021 г. Законопроект за покритите облигации, № 47-102-01-7 с оглед необходимостта българската нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на Директива на ЕС 2019/2162. На основа на новия Закон за покритите облигации, кредитните институции в България ще имат възможност да емитират покрити облигации като нискорискови инструменти с висока степен на публичен надзор, за които се създава законова рамка да инвестират ключови групи институционални инвеститори като фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (УПФ) и фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДПФ).

Законопроектът бе приет на първо гласуване от КТСДП.

Top