На 07.07.2023 г. в в Софарма Ивент център, Председателят на БАДДПО, г-жа Евелина Милтенова, участва в международната конференция ,,CORPORATE GOVERNANCE AND DECARBONIZATION TRANSFORMATION“, организирана от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите, Националната комисия за корпоративно управление и Асоциацията на индустриални капитал в България, заедно с множество институционални партньори.

Г-жа Милтенова бе един от основните панелисти в модула Corporate policy for sustainable investments: issuers’ perspective and investors perspective, като представи гледната точка на институционалните инвеститори, най-големите от които за България са пенсионноосигурителните дружества от капиталовия стълб на пенсионната система. Тя изтъкна нарастващата готовност на пенсионните компании да рапортуват за устойчивите си инвестиции и привеждането в съответствие с новите европейските директиви. Председателят на БАДДПО отбеляза, че пенсионните фондове стриктно спазват рестриктивните списъци за инвестиции, но в същото време маркира и проблема, че на българския капиталов пазар липсват български „зелени“ устойчиви финансови инструменти. Следва държавата да поеме лидерство и да издаде в скоро време първите български правителствени „зелени облигации“ на България.

Събитието беше официално открито от Г-Н РУМЕН РАДЕВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ.

Темите, които бяха разгледани от 17 –те български и международни лектори бяха:
• Преглед на регулаторната рамка: спазвай и се конкурирай
• Капиталовите пазари като двигател за декарбонизационната трансформация
• Корпоративна политика за устойчиви инвестиции: гледна точка на емитентите и гледна точка на инвеститорите
• Отчитане на корпоративната устойчивост – нови ангажименти и предизвикателства пред корпоративните бордове
Специален гост беше г-жа Fianna Jurdant, от Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Top