Международен семинар „Развитие на пенсиите в региона на Централна и Източна Европа /ЦИЕ/“

Букурещ, Румъния

Международният семинар на тема „Развитие на пенсиите в региона на Централна и Източна Европа /ЦИЕ/“ се проведе на 1 март 2013г. в Букурещ и в него заедно с представители на около 20 страни от Европа, Азия, Австралия, Южна Америка взеха участие и представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ и на нейни членове. Този семинар беше организиран от IOPS /Международна организация на пенсионните надзори/, Европейската организация на пенсионните фондове PensionsEurope и Румънската комисия за надзор над частната пенсионна система (CSSPP). В рамките на програмата на семинара участниците обсъдиха въпроси, свързани с ролята на държавния и „частния“ сектор в пенсионното осигуряване в региона на страните от ЦИЕ; ролята на посредниците в пенсионните системи и разходите за контролирането им; ролята на гаранциите в схемите за пенсионни спестявания; гледните точки на надзорите и пенсионните фондове относно рисковете в схемите с дефинирани вноски и инвестиционен избор.

23@fbg_IOPS-PensionsEurope seminar – agenda – final – 2013-02-27

Top